Select...

Kalevipoja põik 3a

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Laagna, Kalevipoja põik 3a

600 m2,

99 000 €

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv Kalevipoja põik 3a kinnistu (kinnistusregistriosa nr 120401, katastritunnus 78403:311:0230, pindala 600 m², sihtotstarve 100% ärimaa, hoonestamata).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd, ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni vöönd.

Kalevipoja põik 3a kinnistul puuduvad tsentraalsed tehnovõrgud. Juurdepääs kinnistule on Kalevipoja põik tänavalt.

Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega tähtajaga 50 aastat aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood 10026398) kasuks.

Kinnistu ei ole kasutusse antud.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt jääb Kalevipoja põik 3a kinnistu korterelamute juhtotstarbega alale. Korterelamute alal võivad paikneda kolme või enama korrusega korterelamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, äri, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused, samuti parkimisalad, rohealad, mängu- ja spordiväljakud jms.

Huvi korral võtke julgelt ühendust:

Artur Trubatšov
+372 5656 8080
artur.trubatsov@uusmaa.ee

Building/site info

TransactionCommercial land

Other info

Change of purpose possible
Electricity

Artur Trubatšov

Real Estate Agent

artur.trubatsov@uusmaa.ee

+372 5656 8080

est/eng/rus

Send request

Share

Print